NEKA DEŠAVANJA NA EROTSKIM SAJMOVIMA IZGLEDAJU KAO ČAROLIJE PRED VAŠIM OČIMA